'சீக்கிரம் வந்திருடா பாலு '...இயக்குநர் பாரதிராஜா உருக்கம் ...I KING24x7

18 ਅਗਸਤ 2020
1 741 ਦ੍ਰਿਸ਼

#prayforspb #getwellsoon spb #spb
'சீக்கிரம் வந்திருடா பாலு '...இயக்குநர் பாரதிராஜா உருக்கம் ...I KING24x7
For More, visit ►► www.king24x7.com

App : goo.gl/uVUrAb

PAworld : goo.gl/gXJyPY

Like Us on Facebook: goo.gl/YmCwi6

Follow Us on Twitter: goo.gl/sERZeo

Google+: goo.gl/ugGgV5

Blogs : goo.gl/tSA3S5

Instagram : goo.gl/Z6raSb

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
  • Don't worry sir, everyone's prayer with Balu sir ,he will come back 💐

    Sutha SSutha S3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
PAworld